Loading

Thông tin các chứng chỉ

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, những công việc có thể thực hiện được bằng máy tính. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu ở mức độ cơ bản. Người học còn được giới thiệu các khái niệm và cách thức làm việc trên Internet để giao tiếp, chia sẻ thông tin.

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu về CNTT, bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, phần mềm trình chiếu MS Powerpoint, phần mềm bảng tính MS Excel,… liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp và tạo các trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu hay làm việc tại doanh nghiệp.

TOEIC (Test of English for International Communication) là chương trình do Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ thiết kế. Là chương trình kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn Anh ngữ trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả thi TOEIC (hai kỹ năng Listening and Reading gọi là TOEIC paper) sẽ có từ 10 đến 990 điểm. Kết quả điểm đạt được sẽ thể hiện trình độ Tiếng Anh của người thi.

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, những công việc có thể thực hiện được bằng máy tính. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu ở mức độ cơ bản. Người học còn được giới thiệu các khái niệm và cách thức làm việc trên Internet để giao tiếp, chia sẻ thông tin.

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu về CNTT, bao gồm kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, phần mềm trình chiếu MS Powerpoint, phần mềm bảng tính MS Excel,… liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp và tạo các trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu hay làm việc tại doanh nghiệp.

Các khóa học hiện hành